Thought For The Week


Thought for the Week (January 22nd 2001)
Sensei Shlomo Dadon San-Dan/Shihan
Eilat Karate Dojo- Eilat, Israel.

--------------------------------------------------------------


ONEGAISHIMASU HANSHI,KYOSHI,SENSEI,SEMPAI AND KARATEKA 

DO NOT SEARCH TO KNOW THE ANSWERS,

TRY TO UNDERSTAND THE QUESTIONS.


Sensei Shlomo Dadon