Kyoshi's Technique of the Week

Technique of the Week (December 19th, 2010)

From Tezel Sensei, Shihan, Ueshiro Titusville Karate Dojo


--------------------------------------------------------------


Onegai Shimasu Hanshi, Kyoshi, Sensei and all Deshi,

Please click the link below for this week's technique of the week.

http://www.youtube.com/watch?v=HlybmoEtzjw

Domo Arigato Gozaishimasu,

Tezel Sensei, Shihan

Ueshiro Titusville Karate Dojo